Skip to main content

Kullanım Şartları

Giriş

Bu site Foundation Consumer Healthcare, LLC’ye aittir ve Ceuta Healthcare Limited, Hill House, Richmond Hill, Bournemouth, BH2 6HS tarafından işletilmektedir, işbu belgede ‘Ceuta Healthcare’, ‘biz’, ’bize’ veya ‘bizim’ olarak anılacaktır. Bu hükümler ve koşullar sizin bizim İnternet sitemizi kullanma şeklinizi yönetmektedir, bizim İnternet sitemizi kullanarak bu hükümler ve koşulların tamamını kabul etmektesiniz. Eğer bu hükümler ve koşulları kabul etmiyorsanız veya bu hükümler ve koşulların bir kısmını kabul etmiyorsanız, bizim İnternet sitemizi kullanmamalısınız.

Fikri mülkiyet hakları

Aksi belirtilmedikçe, İnternet sitesinin fikri mülkiyet hakları ve sitedeki materyal bize aittir. Aşağıdaki lisansa tabi bu fikri mülkiyet haklarının tümü saklıdır.

İnternet sitesi kullanım lisansı

Görüntüleme, sadece önbellekleme amacıyla dosya indirme ve kendi şahsi kullanımınız için İnternet sitesindeki sayfaları yazdırmanız, aşağıda ve bu hükümler ve koşulların diğer maddelerinde belirtilen kısıtlamalara tabidir.

Şunları yapamazsınız:

(a) Bu İnternet sitesindeki materyali yeniden yayınlamak (başka bir İnternet sitesinde yeniden yayınlamak dahil)

(b) İnternet sitesindeki materyali satmak, kiralamak veya alt lisans vermek.

(c) Alenen İnternet sitesinden herhangi bir materyali göstermek.

(d) Ticari bir amaçla İnternet sitemizdeki materyali çoğaltmak, suretini çıkarmak, kopyalamak veya başka şekilde istismar etmek.

(e) İnternet sitesindeki herhangi bir materyali düzenlenmek veya başka şekilde değiştirmek.

(f) Bu İnternet sitesindeki materyali yeniden dağıtmak

Kabul edilebilir kullanım

İnternet sitemize zarar vermeye sebep olan veya sebep olabilecek veya İnternet sitemizin kullanılabilirliğini veya erişilebilirliğini bozan; veya kanunsuz, yasa dışı, hileli veya zararlı herhangi bir yolla veya herhangi bir kanunsuz, yasa dışı, hileli veya zararlı amaç veya aktivite ile irtibat durumunda hiçbir şekilde İnternet sitemizi kullanamazsınız.

Herhangi bir casus yazılım, bilgisayar virüsü, Truva atı, solucan, tuş kaydedici (keystroke logger), rootkit veya diğer kötü niyetli bilgisayar yazılımlarını ihtiva eden her tür materyali, kopyalamak, depolamak, barındırmak (hosting), iletmek, göndermek, kullanmak, yayınlamak veya dağıtımını yapmak için İnternet sitemizi kullanamazsınız.

Bizim açık yazılı iznimiz olmaksızın herhangi bir sistematik veya otomatik veri toplama faaliyeti [sınırlama olmaksızın web kazıma (scraping), veri madenciliği, veri ekstraksiyonu ve veri hasadı (data harvesting) dahil] yürütemezsiniz.

İnternet sitemizi açık yazılı rızamız olmadıkça pazarlamayla ilişkili herhangi bir amaç için kullanamazsınız.

Sınırlı erişim

İnternet sitemizin bazı bölgelerine erişim sınırlanmıştır. Biz İnternet sitemizin belirli alanlarına veya sitemizin tamamına erişim hakkını kendi takdirimizde olmak üzere saklı tutuyoruz.

Eğer bizim İnternet sitemizin veya diğer içerik ve hizmetlerimizin sınırlanmış bölgelerine erişebilmeniz için size kullanıcı kimliği ve şifre verirsek, bu kullanıcı kimliği ve şifrenin gizli tutulduğundan emin olmalısınız.

Kullanıcı kimliği ve şifrenizi, uyarı veya açıklama yapmaksızın kendi takdirimizle devre dışı bırakabiliriz.

Kullanıcı kaynaklı içerik

Bu hükümler ve koşullarda, “sizin kullanıcı içeriğiniz” ne amaçla olursa olsun İnternet sitemize gönderdiğiniz materyal (sınırlama olmaksızın metin, resimler, sesli materyal, görüntülü materyal ve sesli-görüntülü materyal dahil) demektir.

Herhangi bir mevcut veya gelecek medya ortamında kullanıcı içeriğinizi kullanmak, kopyalamak, adapte etmek, yayınlamak, tercüme etmek, ve dağıtımını yapmak için bize dünya çapında, geri alınamaz, münhasır olmayan, telifsiz bir lisans vermektesiniz. Bu hakların alt lisansını verme hakkını ve bu hakların ihlali halinde dava açma hakkını da bize vermektesiniz.

Kullanıcı içeriğiniz kanunsuz veya usulsüz olamaz, üçüncü şahısların kanuni haklarını ihlal edemez ve ister size, ister bize veya bir üçüncü şahısa karşı yasal işlem yapılmasına imkan vermemelidir (her durumda geçerli herhangi bir yasa uyarınca).

Yasal işlem konusu olabilecek veya fiilen yasal işlem veya diğer benzer şikayet konusu olan veya olmuş herhangi bir kullanıcı içeriğini İnternet sitemize gönderemezsiniz.

Biz İnternet sitemize gönderilen veya sunucularımızda depolanan veya barındırılan veya İnternet sitemizde yayınlanan herhangi bir içeriği silme veya düzeltme hakkını saklı tutarız.

Kullanıcı içeriği ile ilgili bu hükümler ve koşullar altındaki haklarımıza rağmen, İnternet sitemizde bu tür içeriğin gönderilmesinin veya yayınlanmasının takibini üstlenmiyoruz.

Sınırlı garantiler

Bu İnternet sitesindeki bilginin doğru olması için çaba göstermemize rağmen onun bütünlüğünü veya doğruluğunu garanti etmiyoruz ve İnternet sitesinin ulaşılabilir kalmasını veya İnternet sitesindeki materyalin güncel tutulmasını taahhüt etmiyoruz.

Uygulanabilir yasaların izin verdiği ölçüde bu İnternet sitesine ve bu İnternet sitesinin kullanımına ilişkin beyanlar, garantiler ve şartları hariç tutuyoruz (sınırlama olmaksızın kanun tarafından belirtilen tatmin edici kalite garantileri, amaca uygunluk ve/veya makul özen ve yeteneğin gösterilmesi dahil).

Yükümlülük sınırlamaları

Bu hükümler ve koşullardaki (veya İnternet sitemizdeki başka bir yerdeki) hiçbir şey, ihmalimizden kaynaklı dolandırıcılık, vefat veya kişisel yaralanma konusundaki yükümlülüğümüzü veya yürürlükteki kanunlarla sınırlandırılamayan veya hariç tutulamayan diğer herhangi bir yükümlülük konusundaki yükümlülüğümüzü hariç tutmayacak veya sınırlamayacaktır.

Bu şarta tabi olarak, İnternet sitemizin kullanımı ile ilgili veya bu hükümler ve koşullar kapsamında veya bunlarla bağlantılı olarak size karşı yükümlülüğümüz ister sözleşme, ister tazminat (ihmal dahil) veya başka konularda, şöyle sınırlanacaktır:

(a) İnternet sitesi ve İnternet sitesindeki bilgi ve hizmetlerin ücretsiz temin edilmesi ile ilgili olarak, herhangi bir kayıp veya hasar için yükümlülüğümüz olmayacaktır.

(b) Herhangi bir dolaylı, endirekt veya özel kayıp veya hasar için yükümlülüğümüz olmayacaktır.

(c) Herhangi bir kâr, gelir, kurumsal gelir, beklenen tasarruf, sözleşmeler, iş, iyi niyet, itibar, veri veya bilgi kaybı için yükümlülüğümüz olmayacaktır.

(d) Makul kontrolümüzün ötesinde herhangi bir olay veya olaylardan kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasar için yükümlülüğümüz olmayacaktır.

(e) Herhangi bir olay veya ilgili olaylar dizisiyle bağlantılı maksimum yükümlülüğümüz sınırlı olacaktır.

Yükümlülük muafiyeti

İşbu belgeyle sizin bu hüküm ve koşullardaki herhangi bir hükmü ihlalinizden meydana gelen veya bizi mağdur eden her tür kayıp, hasar, maliyet, yükümlülük ve masrafa (sınırlama olmaksızın hukuki masraflar ve bizim hukuk danışmanlarımızın tavsiyesi üzerine bir tazminat talebi veya ihtilafın giderilmesi için üçüncü şahıslara yaptığımız herhangi bir ödeme dahil) karşı bizi muaf tutmaktasınız ve bizi muaf tutmayı üstlenmektesiniz.

Bu hükümler ve koşulların ihlali

Bu hükümler ve koşullar kapsamındaki haklar saklı kalmak kaydıyla, bu hükümler ve koşulları herhangi bir şekilde ihlal ederseniz bu ihlalin üstesinden gelmek için uygun göreceğimiz her türlü müdahaleyi yapabiliriz; İnternet sitesine erişiminizi askıya almak, İnternet sitesine erişiminizi yasaklamak, IP adresinizi kullanan bilgisayarların İnternet sitesine erişimini engellemek, sizin İnternet servis sağlayıcınızdan İnternet sitesine erişimini engellemesini ve size karşı dava açılmasını talep etmek dahildir.

Değişiklik

Zaman zaman bu hükümler ve koşulları revize edebiliriz. İnternet sitemizde hükümler ve koşulların revize edilmiş şartlarının yayınlanma tarihinden itibaren revize edilmiş hükümler ve koşullar İnternet sitemizin kullanımında geçerli olacaktır. Lütfen geçerli sürümü öğrenmek için bu sayfayı düzenli olarak kontrol edin.

Devir

Bu hükümler ve koşullar altındaki hak ve/veya yükümlülüklerimizi size bildirmeden veya izninizi almadan devredebilir, alt sözleşme veya başka anlaşma yapabiliriz.

Bu hükümler ve koşullar altındaki hak ve/veya yükümlülüklerinizi ile devredemez, alt sözleşme veya başka anlaşma yapamazsınız.

Bölünebilirlik

Eğer bu hükümler ve koşullardaki bir hükmün herhangi bir mahkeme veya diğer yetkili otorite tarafından kanun dışı ve/veya uygulanamaz olduğuna karar verilirse, diğer hükümler yürürlükte kalacaktır. Eğer herhangi bir kanun dışı ve/veya uygulanamaz hükmün bir kısmı silindiğinde kanuni ve/veya uygulanabilir olursa, bu kısım silinmiş sayılacak ve kalan hüküm yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Üçüncü taraf haklarının hariç tutulması

Bu hükümler ve koşullar sizin ve bizim faydalanmamız içindir ve herhangi bir üçüncü tarafın faydalanması veya üçüncü tarafça uygulanabilir olması amaçlanmaz.

Bu hükümler ve koşullara ilişkin olarak sizin ve bizim haklarımızı kullanmak herhangi bir üçüncü tarafın iznine bağlı değildir.

Sözleşmenin bütünlüğü

Bu hükümler ve koşullar bizim İnternet sitemizi kullanmanıza ilişkin sizin ve bizim aramızdaki anlaşmanın tamamını oluşturur ve bu İnternet sitesini kullanmanızla ilgili olarak daha önceki bütün anlaşmaların yerini alır.

Hukuk ve yargı yetkisi

Bu hükümler ve koşullar İngiliz hukukuna uygun olarak yorumlanacak ve yürütülecektir ve bu hükümler ve koşullarla ilgili anlaşmazlıklar İngiltere ve Galler mahkemelerinin münhasır [olmayan] yargı yetkisine tabidir.

Detaylarımız

Ceuta Healthcare Limited, Hill House, Richmond Hill, Bournemouth, BH2 6HS firmamızın tam ismidir.

Breathe Right İnternet sitesini kuran: Walker Agency, Wootton Grange, Wootton Mount, Bournemouth, BH1 1PJ

This site is registered on wpml.org as a development site.